Verzekeren

/Verzekeren
Verzekeren2021-05-12T19:10:38+00:00


Robemeij heeft al ruim 35 jaar ervaring met verzekeren. Of het nu uw huis, vakantie, auto of computer is, Robemeij weet u deskundig te adviseren. Hieronder staan enkele veelvoorkomende verzekeringen nader toegelicht.

 

Opstalverzekering

Een opstalverzekering is voor huiseigenaren een absolute noodzaak.

De uitgebreide verzekering dekt onder andere schade ten gevolge van:

 • brand, bluswater;
 • blikseminslag, ontploffing;
 • aanrijding en luchtverkeer;
 • inbraak, vandalisme (na wederrechterlijk binnendringen);
 • water uit verwarming of waterleiding (ook door vorst);
 • storm, regen, sneeuw, hagel en smeltwater;
 • hak- en breekwerk, ter opsporing van lekkage van c.v. of waterleiding;
 • herstelkosten van door vorst gesprongen leidingen
 • schroeien, zengen en smelten;


Ook uw schuur, de eventuele garage en zelfs de tuinafscheiding zijn meeverzekerd. Bovendien kennen wij een heldere dekking voor periodes van aan- en verbouw en tijdelijke leegstand bij nieuwbouw.

 

Inboedelverzekering

Deze verzekering biedt bescherming tegen de financiële gevolgen van schade aan al uw huiselijke bezittingen. Gedekt zijn o.a. schade ten gevolge van:

 • brand, bluswater;
 • blikseminslag, ontploffing, inductie;
 • storm, aanrijding en luchtverkeer;
 • inbraak, vandalisme (na wederrechterlijk binnendringen);
 • water uit verwarming of waterleiding (ook door vorst);
 • regen, sneeuw, hagel en smeltwater;
 • schroeien, zengen, smelten;
 • bederf door defecte koelkast of stroomuitval;
 • water uit waterbed of aquarium;
 • water, binnengedrongen door verstopping van rioolputten of – buizen;

Verder vallen onder de verzekering: diefstal van tuinmeubelen, tuingereedschap en wasgoed in de tuin en schade aan antennes en zonweringen

Korting bij preventie. Veel mensen zien zich genoodzaakt tot het treffen van preventieve maatregelen tegen inbraak. Indien u uw woning doelmatig beveiligd heeft, kunt u extra profiteren van die preventie. Wij geven namelijk korting op de premie van uw inboedelverzekering indien u ons een certificaat van de Stichting Borg of van de politie kunt overleggen. De korting geldt niet samen met andere kortingen.

Extra: Garantie tegen onderverzekering. 
Heeft u de waarde van uw inboedel vastgesteld met behulp van een inventarisatielijst of inboedelwaardemeter, dan krijgt u van ons de garantie dat wij gedurende 5 jaar geen beroep zullen doen op onderverzekering! Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is een compleet en correct ingevulde inboedelwaardemeter of inventarisatielijst op te sturen.

 

Ongevallenverzekering

Deze verzekering biedt u een uitstekende mogelijkheid om uzelf, uw partner en kinderen te verzekeren tegen de vaak tegenvallende, forse financiële gevolgen van een ongeval. Bijna 80% van de ongelukken gebeuren in en om het huis. Een ongeluk dat in een klein hoekje zit en ons allemaal kan overkomen.

Dekking

De dekking is van kracht over de gehele wereld. Vierentwintig uur per dag, alle dagen van het jaar. Gekozen kan worden voor een dekking voor 1 persoon of voor meerdere personen. Indien gekozen is voor dekking voor meerdere personen, zijn tevens alle inwonende ongehuwde kinderen meeverzekerd, ongeacht het aantal of de leeftijd.

Wanneer wordt er uitgekeerd?

De ongevallenverzekering keert uit in geval van overlijden of blijvende – al dan niet gehele – invaliditeit ten gevolge van een ongeval. De hoogte van de invaliditeitsuitkering is afhankelijk van de aard van het blijvend letsel. Hiernaast is van belang voor welk pakket gekozen is.

 

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is voor iedereen onmisbaar. Deze biedt financiële bescherming als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade die u, uw eventuele gezinsleden, maar ook bijvoorbeeld uw huisdier aan anderen toebrengt. En een dergelijke schade kan aanzienlijk zijn, zeker als iemand door uw toedoen ernstig letsel oploopt.

Niet elk huishouden heeft dezelfde samenstelling. Daarom kennen wij per huishouden een verschillende premie:

Gezin met kinderen

Zeker voor een gezin met kinderen is een AVP een onmisbare verzekering.

Gezin zonder kinderen

Omdat u en uw partner minder risico lopen dan een gezin met kinderen, geldt voor u een aantrekkelijke korting op de premie.

Alleenstaande

Als u alleen bent, loopt u evenzeer risico schade te veroorzaken waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld. Ook dan is het dus verstandig een AVP af te sluiten. Voor de geringe premie hoeft u het in ieder geval niet te laten.

 

Rechtsbijstandsverzekering

Rechtsbijstand bij ontslag of rechtsbijstand bij echtscheiding, juridische ondersteuning bij een conflict: als u een gang naar de rechter moet maken, komt u al snel voor torenhoge kosten te staan. Zeker als de zaak lang loopt.

Een rechtsbijstandverzekering biedt dan uitkomst, want met deze verzekering bent u al snel goedkoper uit dan wanneer u zelf een advocaat moet bekostigen.

Rechtsbijstandsverzekeringen vergelijken

Rechtsbijstandsverzekeringen vergelijken is nuttig. Immers, als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, dan wilt u ook de garantie dat u gedegen juridische ondersteuning krijgt op het moment dat u die nodig heeft.

 

Motorrijtuigenverzekering

Een autoverzekering biedt, afhankelijk van de gekozen dekkingsvorm, dekking tegen de financiële gevolgen van schade die met de auto aan anderen wordt toegebracht en tegen schade die aan de verzekerde auto wordt toegebracht.
De volgende dekkingsvormen komen voor:

 • WA-dekking (ook wel Wam-dekking genoemd)
  De wettelijk verplichte aansprakelijkheidsdekking tegen de gevolgen van schade toegebracht aan derden. Schade aan de eigen auto is niet verzekerd.
 • WA + beperkt cascodekking (ook wel WA-extra- of WA-plusdekkking genoemd)
  Naast de WA-dekking wordt er dekking geboden tegen schade aan de auto als die is ontstaan door een in de polis omschreven gebeurtenis zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal, storm, botsing met loslopende dieren en ruitbreuk.
 • WA + volledige cascodekking (ook wel all-riskdekking genoemd)

  Naast de WA-dekking wordt er dekking geboden tegen schade aan de auto die op de weg kan ontstaan, bijvoorbeeld door een botsing, doordat de auto omslaat of in een slip raakt. Ook schade aan de auto door ‘enig ander van buiten komend onheil’, zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal en storm, valt onder de dekking.

Reisverzekering

Van een reisverzekering en een annuleringsverzekering wordt vaak gedacht dat het standaardproducten zijn. Maar niets is minder waar. Afhankelijk van uw bestemming en uw activiteiten ter plaatse kiezen wij samen met u de juiste reisverzekering en/of annuleringsverzekering. Altijd met de juiste dekking, zodat u nooit teveel betaalt.

Voorkom oververzekering bij uw reisverzekering

Een reisverzekering kan overlap hebben met andere verzekeringen. Hierdoor kunt u voor uw vakantie over-verzekerd zijn. Bijvoorbeeld voor dekking van kosten van medische zorg in het buitenland. Of omdat u betaalt voor dekking die u helemaal niet nodig heeft. Dat vinden wij zonde van uw geld.